องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​ จัดทำโครงการรวมใจปลูกป่าป้องกันภัยแล้งและฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม​ ​พ.​ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​จัดทำโครงการร่วมใจปลูกป่าป้องกันภัยแล้งและฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม​ พ.​ศ.2563​ ร่วมกับชาวบ้านเครือวัลย์และหนองเครือ​

2020-07-08
2020-07-01
2020-04-14
2020-02-28
2020-02-26
2019-12-27
2019-07-09
2019-06-26
2019-06-21
2019-06-03