องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

โทร /โทรสาร044-756-161

E- mail : admin@huaithalaeng.go.th

Web Site : www.huaithalaeng.go.th

 
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง