องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

   
 
  นายประกอบ ศิริปรุ
 
  นายก อบต.ห้วยแถลง  

โทร 081-7302079

     
นายสุพร แดงงาม
  นายสมบูรณ์ สุขเจริญ
รองนายก อบต.ห้วยแถลง   รองนายก อบต.ห้วยแถลง
โทร. 098-3813854

โทร. 095-8918524นายจอมพล  พรอำนวย

 เลขานุการนายก อบต.ห้วยแถลง

โทร. 062-2421877